Meteo producten

Onze kernopdracht is het verschaffen van luchtvaartkundige meteorologische informatie. We doen nauwkeurige meteorologische waarnemingen en stellen weersvoorspellingen en waarschuwingen op voor de luchthavens.

We fungeren ook als een meteorologische waakdienst voor de FIR (het gebied dat België, Luxemburg en een deel van de Noordzee beslaat).

Onze meteorologische dienst brengt niet enkel berichten uit die intern worden verwezenlijkt, maar stelt ook buitenlandse meteorologische informatie ter beschikking van luchtruimgebruikers.

Bovendien vervullen wij een belangrijke internationale rol als één van de drie beheerders van een centrale Europese meteorologische gegevensbank (EUR OPMET Databank).

Waarnemingen

Het huidige weer wordt permanent waargenomen in waarnemingsstations op de verscheidene luchthavens en vliegvelden. Op basis van deze gegevens stellen we de waarnemingsberichten op (METAR berichten), gecodeerd volgens internationale overeenkomsten, die op internationale schaal worden gepubliceerd op regelmatige tijdstippen.
Een uitgebreid netwerk van systemen, zoals semi-automatische waarnemingsstations, weerradars, bliksemdetectiesystemen en weersatellietbeelden helpen ons om snel weerfenomenen op te sporen die gevaarlijk zijn voor de luchtvaart en om permanent de evolutie ervan op te volgen.

Weervoorspellingen en waarschuwingen

Om weersvoorspellingen op te stellen voor de luchtvaart, moet een hele reeks berichten en bulletins worden aangemaakt die overeenstemmen met internationale overeenkomsten of die zijn ontstaan uit overleg met onze klanten.
De voorspellingen hebben betrekking op de weersituatie op de luchthavens waar we onze activiteiten uitoefenen, alsook op het luchtruim waarvoor we bevoegd zijn.
De weersvoorspellingen worden niet enkel naar tekstberichten omgezet, maar worden ook grafisch weergegeven aan de hand van kaarten en meteogrammen.
Dankzij waarschuwingen voor gevaarlijke weerfenomenen kunnen alle partijen in de luchtvaartsector actie ondernemen om de veiligheid optimaal te garanderen.

EUR OPMET Databank

De afdeling Meteorologie van skeyes is een van de drie beheerders van de EUR OPMET Database. Deze gegevensbank is toegankelijk via het Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN). Men kan het Interface Control Document van de EUR OPMET Databases downloaden. Dit document bevat de gemeenschappelijke catalogus van de gegevensbanken van de drie EUR OPMET DB beheerders.

Klimatologische Gegevens

skeyes stelt statistieken samen op basis van meteorologische gegevens verzameld op de luchthavens.