Indienen van een vluchtplan

 

Flight Plan Filing


Vluchtplannen kunnen worden ingediend bij het ARO via telefoon, fax of AFTN of via een werkstation op de internationale luchthavens in België. Een elektronisch vluchtplanformulier kan ook worden ingevuld en opgestuurd via Internet (zie AIM-Meteo Briefing).

Wanneer het vluchtplan wordt ingediend via Internet, moet de piloot contact opnemen met het ARO om zich ervan te vergewissen dat het vluchtplan correct werd ontvangen en dat het werd goedgekeurd door de luchtverkeersleidingsdiensten.

 

Flight Plan Related Messages


Om de veiligheid van internationale VFR-vluchten te verhogen, moet elke wijziging aan het vluchtplan (routewijziging, vertraging of annulering) worden gemeld aan het ARO, alsook de activering en afsluiting van het vluchtplan. Piloten worden verzocht om het lokale ARO op de hoogte te brengen van elk van de hogergenoemde gebeurtenissen. Vervolgens zal het ARO de informatie aan alle ontvangers van het vluchtplan doorgeven.

Dankzij deze procedure kunnen de luchtverkeersdiensten toezien op het veilige verloop van een vlucht, alsook onnodige interventies vermijden van de hulpdiensten. Momenteel is het melden van vertrek, aankomst, wijziging, vertraging of afschaffing van een vluchtplan via Internet enkel beschikbaar voor de daartoe gemachtigde luchthavenautoriteiten.

 

Ballooning


Via het ‘Balloon flight notification form' beschikbaar op AIM-Meteo Briefing, kan een ballonvaarder aangeven aan de Brussels Flight Information Service (FIS) dat hij een vlucht zal uitvoeren.
Let op: deze ‘Ballooning flight notification' vervangt het vluchtplan niet. Ballonvaarders moeten nog steeds een vluchtplan indienen wanneer zij landsgrenzen overvliegen.

Wanneer een ballonvlucht niet doorgaat, kan de vlucht worden geannuleerd via een ‘Balloon flight cancellation form'.