Pre-flight briefing

De Pre-flight Briefing staat de piloot toe meteorologische en luchtvaartinformatie te verzamelen die hij nodig heeft om een veilige en efficiënte vlucht uit te voeren.

Notam Summary

skeyes publiceert NOTAM's voor de Flight Information Region (FIR) van Brussel en SNOWTAM's voor de Belgische internationale luchthavens.
Een lijst met geldige NOTAM's voor België en Luxemburg is beschikbaar in real time op AIM-Meteo Briefing.

 

Daily warnings

De ‘Daily Warnings' voorzien de luchtgebruikers van een visuele presentatie van alle speciale activiteiten die plaatsvinden in de Brussels FIR en die via NOTAM worden bekendgemaakt.

De Daily Warnings zijn beschikbaar onder de vorm van:

  • een tekstpresentatie (PDF)
  • een visuele presentatie (kaart in PDF)
  • een visuele presentatie door middel van een interactieve kaart


De lijst met ‘daily warnings' wordt aangeboden als real-time informatie. De lijst bevat de van kracht zijnde navigatiewaarschuwingen beschikbaar op het ogenblik dat de ze worden opgevraagd door de gebruiker.

 

Obstacles


Obstacles

De lijst van obstakels voor België (zoals bekend bij de dienst AIM van skeyes en opgelijst in de AIP Belgium and G.D. Luxembourg ENR 5.4.) wordt weergegeven in een interactieve kaart.

Obstakels (antennes, gebouwen, koeltorens, kranen, natuurlijke hoogtes, hoogspanningsleidingen, windmolens,...) worden voorgesteld door verschillende iconen op een achtergrondkaart (een openstreetkaart die zeer precies belangrijke herkenningspunten weergeeft zoals wegen, steden, ...).

Door op een obstakel te klikken, worden de naam / het type / de hoogte / de coördinaten weergegeven.

 

PIB

PIB's zijn beschikbaar op AIM-Meteo Briefing en kunnen op de volgende manieren worden opgevraagd.

1) Map selection


Elke stip op de kaart is een grafische voorstelling van een Belgische luchthaven of een buitenlandse luchthaven nabij de Belgische grens.
Wanneer men op zo'n luchthavenstip klikt, verkrijgt men een up-to-date bulletin, dat NOTAM en OPMET berichten bevat. In de winter worden er ook SNOWTAM berichten (enkel voor grote luchthavens) in het bulletin opgenomen.

 

 

2) Aerodrome en FIR

Een ‘aerodrome and FIR bulletin' verschaft NOTAM, SNOWTAM en OPMET informatie voor alle FIR's en luchthavens die in de aanvraag werden opgenomen.
Het is mogelijk om METEO kaarten rechtstreeks te raadplegen (kaart van significant weer en hoogtewind- en temperatuurkaart).
Het in de voorbereidingsfase van een vlucht aanvragen van dit type bulletin wordt aangeraden om vooraf informatie in te winnen over de toestand van een luchthaven en de beschikbaarheid van het luchtruim en/of de routes.

3) Narrow Route

Een ‘Narrow Route Bulletin' omvat NOTAM, SNOWTAM en OPMET informatie die volledig is afgestemd op de behoeften van de piloot. Dit bulletin bevat enkel NOTAM's die betrekking hebben op de voorziene vliegroute.
Door het ‘callsign' (oproepnaam) van een vlucht in te voeren, alsook de luchthaven van vertrek en eindbestemming van een geldig vluchtplanvluchtplan, wordt automatisch een ‘Narrow Route Bulletin' voor deze vlucht gegenereerd.
Indien er geen vluchtplan werd ingediend, kan men hetzelfde type bulletin verkrijgen door de volledige details van de vliegroute in te voeren, aangevuld met de luchthaven van vertrek en aankomst en van de uitwijkluchthavens.
Het is mogelijk om METEO kaarten rechtstreeks te raadplegen (kaart van significant weer en hoogtewind- en temperatuurkaart).

 

Sunrise/Sunset

Voornamelijk om de "General Aviation" bij te staan, werd een tabel ter beschikking gesteld op AIM-Meteo Briefing die de tijdstippen van zonsopgang (Sunrise=SR) en zonsondergang (Sunset=SS) bevat. Alle tijdstippen worden in UTC gegeven en staan in verband met de geografische ligging van Ukkel.

ATIS/VOLMET


ATIS staat voor Automatic Terminal Information Service van een luchthaven. De doorlopende berichtendienst verschaft veiligheidskritische informatie voor piloten die hun landing op of vertrek van die luchthaven voorbereiden. Een ATIS-bericht bestaat uit een gestandaardiseerd aantal gegevens inzake de lokale status en (meteorologische) omstandigheden op en rond een luchthaven. Hierbij zijn er drie gegevensbronnen betrokken:

  • De Meteodienst verschaft realtime meteorologische gegevens gebaseerd op observaties die elke 30 minuten worden geüpdatet, of sneller als er zich lokaal significante weersveranderingen voordoen. Deze gegevens houden geen rekening met windvlagen;
  • De luchthavenoperator verschaft operationele gegevens inzake status en beschikbaarheid van banen en taxiways;
  • De Tower ATC Supervisor verschaft zijn/haar operationele beslissingen betreffende actuele nadering-, landing- en opstijgingconfiguratie in gebruik op de luchthaven. Elke update van een inputbron heeft de publicatie van een nieuw ATIS-bericht tot gevolg, alsook een verhoging van de geïntegreerde ATIS-aanwijzer.

VOLMET wordt ook de "en-route ATIS" geheten en verschaft piloten in cruisevlucht informatie over de weersomstandigheden op de omringende voornaamste luchthavens die de luchthaven van eindbestemming omringen. Het systeem zorgt ervoor dat de piloot op tijd kan beslissen om zijn toestel af te leiden naar een nabijgelegen luchthaven in geval van slechte weersomstandigheden op de luchthaven van bestemming. De berichtendienst wordt elke 30 minuten geüpdatet en elk bericht draagt een gemeenschappelijke of een individuele tijdmarkering.


Communicatiekanalen

  • Voor operationeel (en niet-commercieel) gebruik, verspreiding gebeurt via radioberichten: regionaal via continue VHF vocale communicatieoverdracht en wereldwijd wordt dit aangevuld met tekst die wordt weergegeven in de cockpit via gegevens op aanvraag (D-ATIS over ACARS en VDLmode2).
  • Voor niet-operationeel (en niet-commercieel gebruik), ATIS is beschikbaar via de volgende kanalen : (beveiligd met een paswoord en enkel voor gebruikers van het luchtruim

skeyes behoudt het copyright op alle informatie en gegevens, ongeacht het formaat, de vorm of de voorstellingmethode. Het is verboden een afdruk van deze publicatie (hierbij inbegrepen individuele en/of gecombineerde gegevenselementen) te kopiëren, door te geven, uit te zenden of opnieuw te verspreiden in wat voor vorm of op welke manier ook, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van skeyes